FAQ

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om DBU Skolepokalen

Hvordan tilmelder jeg hold?

Skolen tilmelder sig til turneringen her. En skole kan deltage med op til 2 drenge- og 2 pigehold. Det koster kr. 350,- pr. hold.

Hvordan trækker jeg hold?

Når deadline for tilmelding er overskredet, er det ikke længere muligt at trække sig gebyrfrit og skolen skal betale for de tilmeldte hold. Afmelding sker til skolepokalen@dbu.dk

Hvor mange hold kan vi stille med i turneringen?

En skole kan deltage med op til to drenge- og to pigehold i turneringen.

Hvor mange spillere må benyttes?

Der er ingen begrænsninger i forhold til, hvor mange spillere man har med til stævne.

Der må dog kun benyttes 14 spillere pr. kamp.

Det betyder i praksis, at det ikke nødvendigvis er de samme 14 spillere, der spiller alle kampe til et stævne.

Hvordan får vi dommere til vores kampe?

DBU stiller ikke dommere til kampene i de indledende runder. Det påhviler skolen at stille med en dommer (person over 18 år med mindre personen er eksamineret fodbolddommer), som kan dømme skolens kampe. Det er ikke et krav at personen er eksamineret dommer, og det kan være en skolelærer, en forælder eller lignende.

En eksamineret dommer kan dog rekvireres ved DBU's lokalunioner. Læs mere via www. skolepokalen.dk. Betaling sker ved at lokalunionen sender faktura til skolen. Se taksterne viawww.skolepokalen.dk. Bestilling af en eksamineret dommer skal ske senest 3 hverdage før kamptidspunkt.

Såfremt skolen ikke er i stand til at stille med en dommer til kampe i de indledende runder, kan skolen rette henvendelse til de øvrige skoler i puljen for at løse udfordringen. Kan skolen ikke stille dommer betragtes kampen som tabt. DBU stiller dommer til kampene fra de afsluttende kampe og helt frem til finalen. Betaling sker ved tilsendes af faktura til skolen. Se taksterne via www.skolepokalen.dk.

Hvordan koster det at rekvirere en dommer?

Gruppespil: Det koster 140 kr. + kilometerpenge efter statens takster (kr. 3,56 pr. km i 2019), hvis man ønsker at rekvirere en dommer til en kamp af 2x15 minutters varighed.

Slutspil: Det koster 218 kr. + kilometerpenge efter statens takster (kr. 3,56 pr. km i 2019), hvis man ønsker at rekvirere en dommer til en kamp af 2x30 minutters varighed.

Hvilke elever kan deltage i Skolepokalen?

Det kan alle folkeskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler.

Alle elever til og med 9.klasse kan deltage i skolepokalen.

Dog er følgende elever ikke spilleberettigede:

- Elever der er optaget eller udpeget til deltagelse på en fodboldlinje på en skole, må ikke deltage i Skolepokalen.

- Elever, der som et led i deres fodboldmæssige udvikling, trækkes ud af den almindelige undervisning for at deltage i klubtræning indenfor skoletiden (kl. 8-15), betragtes som elitespillere og kan ikke deltage.

Hvordan afvikles kampene – herunder bookning af baner?

Arrangementet omkring de indledende kampe påhviler skolerne. Kamparrangementet påhviler den i turneringsplanen ved hver kamp førstnævnte skole, der er placeret som den første udtrukne ved lodtrækningen (hjemmeholdet).

Kamparrangementet omfatter reglementeret baner (2 stk. 11-mands) godkendt af begge holdledere, bold (str. 5) og neutral dommer. Kampene kan både afvikles på naturgræs og kunstgræs. Hvis alle skoler i en pulje er enige, kan kampene afvikles på en bane.

Hvis den arrangerende skole ikke selv har en bane(r), så skal kampen spilles på et af de idrætsanlæg, der administreres af skolens kommune eller fodboldklubben i nærområdet.

DBU anbefaler at man arrangerer stævnet i samarbejde med en fodboldklub i nærområdet. Hvis dette IKKE overholdes, risikerer den arrangerende skole at blive taberdømt uden kamp.

For kampe i Storkøbenhavns kreds (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune eller Gentofte kommune) SKAL spillestedet kontaktes for booking af bane senest tre dage før kampdato.

Hvordan indberetter vi resultater?

Kampens resultat skal indtastes umiddelbart efter kampen. Dette gøres via DBU’s Fodboldapp eller mit.dbu. Det er den arrangerende skoles ansvar at indtaste resultatet (skolen som er nævnt først i programmet/hjemmeholdet). Er kampens resultat ikke indtastet senest anden hverdag kl. 24.00 efter kampen er spillet vil resultatet blive fastsat til 0-3.

Gå i DBU´s FodboldApp - Værktøjskasse - Indberet resultater - indtast kampnummeret og derefter resultatet. 

Hvem laver kommunikation og referat fra kampene?

DBU har tilkoblet 2 referenter i hver region, som dækker udvalgte kampe. 

 

Skal vi selv tage billeder til kampene?

Ja, skolerne opfordres til at tage billeder fra kampene, som indsendes til webredaktøren.

- Billeder bruges på både hjemmeside og sociale medier. 

- Billeder skal være på minimum 1MB

- Billeder indsendes til skolepokalen@dbu.dk via www.wetransfer.com

Det er skolens ansvar at billederne lever op til de gældende regler fra datatilsynet – se her.

Skolerne opfordres til at bruge #skolepokalen på sociale medier. 

Når DBU tager billeder

Til udvalgte kampe i DBU’s Skolepokalen vil der være referenter/fotografer fra DBU til stede. Der vil her blive taget situationsbilleder til redaktionelt brug.

Såfremt der skal tages gruppebilleder af de opstillede skolehold, vil der blive indhentet samtykke hertil af den respektive referent.

Man har til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke til, at der bliver taget billeder, uden at det har nogen indvirkning på den øvrige deltagelse i DBU’s Skolepokalen. Hvis man ønsker at ændre sit samtykke, gøres det ved at henvende sig til DBU’s Data Protection Manager Tanja Koch Rasmussen via e-mail tara@dbu.dk.

Hvor længe varer kampene?

Spilletiden er 2x15 minutter pr. kamp i de indledende runder, hvis der er 4 hold i puljen.

Spilletiden er 2x20 minutter, hvis der er 3 hold i puljen. 

Fra de afsluttende kampe spilles 2x30 minutter med mulighed for forlænget spilletid på 2x10 minutter efterfulgt af straffespark om nødvendigt. For finalen gælder særlige vilkår grundet TV-transmission.

Hvor finder man Turnerings- og spilleregler?

Læs turneringsregler her. (Link til turneringsregler)

Hvor mange kampe får man minimum?

I reglen er alle hold sikret minimum 3 kampe. I særlige tilfælde kan turneringsledelsen afvige, hvor antallet af hold berettiger til det.

Hvad koster det at være med?

Deltagelse i turneringen koster kr. 350,- pr. hold.

DBU fremsender en faktura via mail til skolens oplyste adresse.

Der er ikke nogen generel mulighed for refusion, kun ved slutspilkampene. Du kan læse mere herom i turneringsreglementet under punkt 8 kamparrangement.

Hvornår kan man tilmelde sig?

Tilmeldingen for 2019/20 er åben fra den 17. juni 2019. Turneringen gennemføres fra ultimo august til ultimo april (et turneringsår).

Kan vi få refusion for transportudgifter?

Skolerne kan fra slutspilkampene i foråret få refunderet skolens kørselsomkostninger som følger:

0-100 km.      = kr. 1.500, -

101-200 km. = kr. 2.000, -

201-400 km. = kr. 2.500, -

400+ km.       = kr. 3.000, -

For finalen gælder særlige regler. Yderligere information tilsendes finaledeltagerne i god tid inden arrangementet.

Hvor mange kredse er der i Skolepokalen?

Turneringen er opdelt i 8 kredse (4 i øst og 4 i vest Danmark). Der spilles både drenge og pige turnering i alle kredse, som er opdelt som følger:

- Jylland Nord

- Jylland Midt

- Jylland Syd

- Jylland Øst og Fyn

- Sjælland Nord

- Sjælland Midt

- Sjælland Syd og Lolland Falster

- Storkøbenhavn og Bornholm (dækker kommunerne Bornholm, Dragør, Tårnby, Frederiksberg, Gentofte og København)

Er der krav til spillerdragter?

Holdet skal så vidt muligt være iført ensartet spilledragt, som minimum skal trøjerne være i samme farve. Fra kvartfinalerne skal trøjerne have rygnumre, som skal være forskellige mellem 1 og 99. I tilfælde af samme trøjefarve skifter hjemmeholdet (den skole som er nævnt først i programmet). Overtræksveste tillades i stedet for skiftetrøjer dog ikke fra slutspilskampene.

Hvilken skole står for sikkerheden omkring kampene?

Arrangørskolen er ansvarlig for sikkerheden omkring kampene, blandt andet ved at have tilstrækkeligt antal lærere eller andre voksne til stede, når antallet af tilskuere tages i betragtning. Dette fratager ikke udehold ansvaret for egne elevers og tilskueres opførsel.

Hvad sker der ved vejrlig

Aflyses en kamp grundet vejret eller andre særlige forhold, skal skolen meddele dette til DBU den førstkommende hverdag, som herefter vil fastsætte en ny spilledato.