Betingelser & Vilkår

Tilmelding

Skolen tilmelder sig til turneringen her. En skole kan deltage med op til 2 drenge- og 2 pigehold. Det koster kr. 350,- pr. hold.

Betaling

Deltagelse i turneringen koster kr. 350,- pr. hold.

DBU fremsender en faktura via mail til skolens oplyste adresse.

Der er ikke nogen generel mulighed for refusion, kun ved slutspilkampene. Du kan læse mere herom i turneringsreglementet under punkt 8 kamparrangement.

Hvem kan deltage

Det kan alle folkeskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler.

Alle elever til og med 9.klasse kan deltage i skolepokalen.

Dog er følgende elever ikke spilleberettigede:

- Elever der er optaget eller udpeget til deltagelse på en fodboldlinje på en skole, må ikke deltage i Skolepokalen.

- Elever, der som et led i deres fodboldmæssige udvikling, trækkes ud af den almindelige undervisning for at deltage i klubtræning indenfor skoletiden (kl. 8-15), betragtes som elitespillere og kan ikke deltage.

Turneringen

Kampene gennemføres fra august til april måned. De to første runder – indledende puljer – spilles som stævneform. I praksis som udgangspunkt puljer á 4 hold, som spiller alle mod alle på samme spilledag. Kampene har reduceret spilletid. 1-2 hold går videre til de afsluttende kampe, som spilles efter cupsystemet.

De indledende puljer er inddelt i 8 kredse således køreafstande minimeres.

Fra slutspilkampene kan skolerne få refunderet kørselsomkostninger ved kørsel i bus.

Læs mere i turneringsreglementet pkt. 8 Kamparrangement.

Turneringsregler

Læs det komplette turneringsreglement.

Personoplysninger

Ved tilmelding og deltagelse i DBU’s Skolepokalen, indsamler Dansk Boldspil-Union, DBU Allé 1, 2605 Brøndby, følgende personoplysninger om skolens lærer: Navn, adresse, fødselsdag, e-mail, telefon, køn og skolerelation.

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er at kunne håndtere administrationen af DBU’s Skolepokalen, og at kunne opfylde betingelserne i den indgåede aftale. Personoplysningerne vil blive anonymiseret, når formålet med behandlingen ophører.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet på mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog altid, at du tager fat i den pågældende organisation inden, så tag endelig fat i DBU’s Data Protection Manager Tanja Koch Rasmussen via e-mail tara@dbu.dk, såfremt du har indvendinger.

Foto

Ja, skolerne opfordres til at tage billeder fra kampene, som indsendes til webredaktøren.

- Billeder bruges på både hjemmeside og sociale medier. 

- Billeder skal være på minimum 1MB

- Billeder indsendes til skolepokalen@dbu.dk via www.wetransfer.com

Det er skolens ansvar at billederne lever op til de gældende regler fra datatilsynet – se her.

Skolerne opfordres til at bruge #skolepokalen og #skolefodbold på sociale medier. 

Når DBU tager billeder

Til udvalgte kampe i DBU’s Skolepokalen vil der være referenter/fotografer fra DBU til stede. Der vil her blive taget situationsbilleder til redaktionelt brug.

Såfremt der skal tages gruppebilleder af de opstillede skolehold, vil der blive indhentet samtykke hertil af den respektive referent.

Man har til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke til, at der bliver taget billeder, uden at det har nogen indvirkning på den øvrige deltagelse i DBU’s Skolepokalen. Hvis man ønsker at ændre sit samtykke, gøres det ved at henvende sig til DBU’s Data Protection Manager Tanja Koch Rasmussen via e-mail tara@dbu.dk.

 

Klager

Du kan til enhver tid rette klage til DBU.

Dansk Boldspil-Union

DBU Allé 1

2605 Brøndby 

Telefon: 43262222 
 

Telefax: 43262245

Mail: skolepokalen@dbu.dk

CVR: 21299014 

Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning og eventuelle tvister udspringende, heraf skal behandles ved de nationale domstole.

Skolens kontaktperson

Skolen oplyser ved tilmelding en kontaktperson. Personen skal være en ansat på skolen og vil være DBU’s kontaktperson i alle forhold.  Denne eller en anden ansat på skolen, skal være til stede ved skolens kampe.

Skolekontakten bliver synlig på www.skolepokalen.dk