Praktisk info

Arrangørskolens ansvarsområde

Arrangørskolen er den skole, der står først i programmet/hjemmeholdet, og er ansvarlig for følgende:

1) Sikkerheden omkring kampene. Blandt andet ved at have tilstrækkeligt antal lærere eller andre voksne til stede, når antallet af tilskuere tages i betragtning. Dette fratager ikke udehold ansvaret for egne elevers og eventuelle tilskueres opførsel.
 

2) Dommere. Skal sørge for at der er dommere til gruppespil eller kamp, samt betale for disse eller aftale indbyrdes med de andre skoler, hvordan betalingen kan fordeles. Læs mere i turneringsreglementets § 11 og i punktet herunder.
 

3) Sørge for at kampens resultat bliver indberettet. Se hvordan i §10 i turneringsreglementet. 
 

4) Corona regler. Ansvarlig for at myndighedernes retningslinjer ifm. corona overholdes. Skolepokalen vil opdatere hjemmesiden med gældende regler for skolefodbolden, når vi nærmer os starten på sæsonen. 

 

Bestil dommer

Bestilling af dommer skal ske lokalt.

Skoler i Jylland - via hjemmesiden

Skoler på Fyn - Skriv til postkassen: info@dbufyn.dk

Skoler på Sjælland - Skriv til postkassen: dommerhjaelp@dbusjaelland.dk

Skoler i København - Skriv til postkassen: dommer@dbukoebenhavn.dk

Skoler på Lolland Falster - Skriv til postkassen: info@dbulolland-falster.dk

Skoler på Bornholm - Skriv til Morten Blem: blem@dbubornholm.dk

 

 

Foto og referat

DBU dækker kun kredsfinalerne med referat og foto. Vi opfordrer derfor skolerne til selv at indsende kampreferater og billeder til os.

- Billeder bruges på både hjemmeside og sociale medier. 

- Billeder skal være på minimum 1MB

- Billeder og referater indsendes til vores mail skolepokalen@dbu.dk. Billeder gerne med Wetransfer.com. Det er skolens ansvar at billederne lever op til de gældende regler fra datatilsynet – se her.

Skolerne opfordres til at bruge #skolepokalen og #skolefodbold på sociale medier. 

Når DBU tager billeder

Til udvalgte kampe i DBU’s Skolepokalen vil der være referenter/fotografer fra DBU til stede. Der vil her blive taget situationsbilleder til redaktionelt brug.

Såfremt der skal tages gruppebilleder af de opstillede skolehold, vil der blive indhentet samtykke hertil af den respektive referent/fotograf.

Man har til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke til, at der bliver taget billeder, uden at det har nogen indvirkning på den øvrige deltagelse i DBU’s Skolepokalen. Hvis man ønsker at ændre sit samtykke, gøres det ved at henvende sig til DBU’s Data Protection Manager Tanja Koch Rasmussen via e-mail tara@dbu.dk.

 

Skolens kontaktperson

Skolen oplyser ved tilmelding en kontaktperson. Personen skal være en ansat på skolen og vil være DBU’s kontaktperson i alle forhold.  Denne eller en anden ansat på skolen, skal være til stede ved skolens kampe.

Skolekontakten kan søges frem via alle lokalunioners hjemmeside. Skriv skolens navn i det røde søgefelt på forsiden. 

Klager

Du kan til enhver tid rette klage til DBU.

Dansk Boldspil-Union

DBU Allé 1

2605 Brøndby 

Telefon: 43262222 
 

Telefax: 43262245

Mail: skolepokalen@dbu.dk

CVR: 21299014 

Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning og eventuelle tvister udspringende, heraf skal behandles ved de nationale domstole.

Personoplysninger

Ved tilmelding og deltagelse i DBU’s Skolepokalen, indsamler Dansk Boldspil-Union, DBU Allé 1, 2605 Brøndby, følgende personoplysninger om skolens lærer: Navn, adresse, fødselsdag, e-mail, telefon, køn og skolerelation.

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er at kunne håndtere administrationen af DBU’s Skolepokalen, og at kunne opfylde betingelserne i den indgåede aftale. Personoplysningerne vil blive anonymiseret, når formålet med behandlingen ophører.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet på mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog altid, at du tager fat i den pågældende organisation inden, så tag endelig fat i DBU’s Data Protection Manager Tanja Koch Rasmussen via e-mail tara@dbu.dk, såfremt du har indvendinger.