Praktisk info

Arrangørskolens ansvarsområde

Arrangørskolen er den skole, der står først i programmet/hjemmeholdet, og er ansvarlig for følgende:

1) Sikkerheden omkring kampene. Blandt andet ved at have tilstrækkeligt antal lærere eller andre voksne til stede, når antallet af tilskuere tages i betragtning. Dette fratager ikke udehold ansvaret for egne elevers og eventuelle tilskueres opførsel.
 

2) Dommere. Skal sørge for at der er dommere til kamp, samt betale for disse eller aftale indbyrdes med de andre skoler, hvordan betalingen kan fordeles. Læs mere i turneringsreglementets § 11 og i punktet herunder.
 

3) Sørge for at kampens resultat bliver indberettet. Se hvordan i §10 i turneringsreglementet. 
 

4) Corona regler. Ansvarlig for at myndighedernes retningslinjer ifm. corona overholdes.

Bestil dommer

Bestilling af dommer skal ske lokalt.

Skoler i Jylland - via hjemmesiden

Skoler på Fyn - Skriv til postkassen: info@dbufyn.dk

Skoler på Sjælland - Skriv til postkassen: dommerhjaelp@dbusjaelland.dk

Skoler i København - Skriv til postkassen: dommer@dbukoebenhavn.dk

Skoler på Lolland Falster - Skriv til postkassen: info@dbulolland-falster.dk

Skoler på Bornholm - Skriv til Morten Blem: blem@dbubornholm.dk

 

 

Coronaprotokol

For at sikre vi fortsat kan få lov til at spille fodbold og skolefodbold, bedes nedenstående retningslinjer overholdes af alle. God kamp!

 • Skolerne skal overholde forsamlingsforbuddet på max 100 aktive deltagere pr. kamp inkl. trænere, personale, officials mv.
   
 • Skolerne skal ligge inde med et holdkort med navne på samtlige spillere, trænere, lærere etc. Kan downloades fra skolepokalen.dk.
  Denne skal udleveres på forlangende til DR Ultra Skolepokalen.

   
 • Begge skoler skal medbringe håndsprit, der benyttes før og efter kamp. Alternativ adgang til håndvask, hvor eleverne kan vaske hænder.
   
 • Udeholdet medbringer egne bolde til opvarmning. Alternativt låner afsprittede bolde af hjemmeholdet.
   
 • Der gives IKKE håndtryk overhovedet. Vi bruger albuen, underarmen eller foden til at takke for kampen.
   
 • Der må til kampe og stævner gerne være tilskuere på fodboldanlægget. Der må maksimalt være 500 personer ved hvert arrangement. Her tæller både spillere, trænere, dommere, ledere og tilskuere med. Det er klubbens/skolens ansvar at sikre, at dette overholdes. 
   
 • Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
   
 • Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
   
 • Den arrangerende klub/skole af fodboldkampen bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende.
   
 • Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte fodboldanlæg, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling.
   
 • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
   
 • Publikummer skal være siddende (fx på medbragte klapstole eller siddende på græsset, hvis der ikke er faste siddepladser ved banen).
   
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening/skole, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

 

PLAKAT TIL AT HÆNGE OP VED KAMPE

Foto og referat

 Vi opfordrer skolerne til selv at indsende kampreferater og billeder til os.

- Billeder bruges på både hjemmeside og sociale medier. 

- Billeder skal være på minimum 1MB

- Billeder og referater indsendes til vores mail skolepokalen@dbu.dk. Billeder gerne med Wetransfer.com. Det er skolens ansvar at billederne lever op til de gældende regler fra datatilsynet – se her.

Skolerne opfordres til at bruge #skolepokalen og #skolefodbold på sociale medier. 

Holdkort

Holdkortet bedes udfyldt og opbevaret på skolen. Det skal vises til DR Ultra Skolepokalen på forlangende. Det kan destrueres, når holdet forlader turneringen. 

Download holdkort som pdf.

Klager

Du kan til enhver tid rette klage til DBU.

Dansk Boldspil-Union

DBU Allé 1

2605 Brøndby 

Telefon: 43262222 
 

Telefax: 43262245

Mail: skolepokalen@dbu.dk

CVR: 21299014 

Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning og eventuelle tvister udspringende, heraf skal behandles ved de nationale domstole.

Personoplysninger

Ved tilmelding og deltagelse i DR Ultra Skolepokalen, indsamler Dansk Boldspil-Union, DBU Allé 1, 2605 Brøndby, følgende personoplysninger om skolens lærer: Navn, adresse, fødselsdag, e-mail, telefon, køn og skolerelation.

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er at kunne håndtere administrationen af Skolepokalen, og at kunne opfylde betingelserne i den indgåede aftale. Personoplysningerne vil blive anonymiseret, når formålet med behandlingen ophører.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet på mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog altid, at du tager fat i den pågældende organisation inden, så tag endelig fat i DBU’s Data Protection Manager Tanja Koch Rasmussen via e-mail tara@dbu.dk, såfremt du har indvendinger.